Zasady użytkowania Stron ALO Anna Ożga zwanymi dalej Stronami ALO


Korzystanie ze stron

Upoważniamy użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych na stronach ALO Anna Ożga wyłącznie dla potrzeb prywatnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych. Materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać je do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w dowolnej innej stronie internetowej lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu.

Materiały umieszczone w niniejszych stronach są chronione prawami autorskimi; jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się na stronach ALO może stanowić naruszenie prawa własności oraz innych praw. Naruszenie któregokolwiek z przedstawionych zasad użytkowania powoduje automatyczną utratę prawa do korzystania ze stron ALO. Należy natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały.

Ograniczenia odpowiedzialności
Strony w projekcie ALO mają charakter tylko edukacyjny. Autorzy umieszczanych tu informacji nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z wykorzystywania informacji pochodzących ze stron. Wszystkie materiały zawarte w tych serwisach, są naszą własnością lub osób, które wyraziły zgodę na ich zamieszczenie. Zabrania się zapożyczania, kopiowania części bądź całości . Wszystkie użyte na stronach serwisu nazwy firm, czcionek, logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.

Dane wysyłane przez użytkowników
Poprzez umieszczenie swoich komentarzy, opinii, pozwoleń i zdjęć na stronach ALO ( lub przesłanie ich na nasze konta e-mail, lub wyrażenie zgody poprzez e-mail ) Internauci / użytkownicy/ współpracownicy wyrażają zgodę na nieodpłatne i wieczyste publikowanie, edytowanie i cytowanie tych treści na łamach stron ALO.

Polityka Cookies

Informacje o polityce Cookies


Uwagi
Twórcy stron ALO mogą w dowolnej chwili dokonać zmiany zasad, aktualizując ZASADY UŻYTKOWANIA. Ponieważ zasady użytkowania witryny są wiążące dla użytkownika, należy sprawdzać co pewien czas czy nie uległy one zmianom. Niektóre postanowienia niniejszych zasad użytkowania mogą zostać zastąpione wyraźnie określonymi informacjami prawnymi lub warunkami znajdującymi się na poszczególnych stronach w projekcie ALO.